Wateroverlast in onze duinen

Wat doen we met de wateroverlast in onze duinen?
Na maanden van onzekerheid of onze landjes dit jaar beplant konden worden i.v.m. de hoge waterstand, was het in mei voor iedereen eindelijk zo ver. We konden weer beginnen! Wanneer je door de duinen wandelde, zag je overal op de landjes activiteiten. Er werd druk gespit, gefreesd, gesnoeid en meer… In juni zagen we de eerste plantjes boven de grond uit steken en werd alles vol liefde verzorgd.

 

Clusterbui
Totdat we op vrijdag 18 juni rond 17.30 uur volledig werden verrast door een clusterbui: er viel in heel korte tijd lokaal 116 millimeter regen! Zaterdag 19 juni kwam daar nog eens 48 millimeter regenwater bij! De meer dan verzadigde grond kon de enorme hoeveelheid water niet aan. Met als gevolg dat heel veel landjes geheel of gedeeltelijk onder water kwamen te staan. Weg plantjes, weg oogst. We moeten weer wachten tot de landjes droog worden en kunnen dan weer opnieuw beginnen. Tot teleurstelling en boosheid van velen…

 

Stappen van het bestuur
Als bestuur van de duinlandjesvereniging krijgen we regelmatig de vraag wat we nu eigenlijk doen voor onze leden. Zeker nu voor veel van onze leden de gevolgen van de clusterbui en de wateroverlast nog zo voelbaar en zichtbaar zijn, wordt ons gezegd dat ‘jullie daar iets aan moeten doen’. Tijd dus om u te informeren over de stappen die het bestuur heeft genomen.

 

Het bestuur heeft:
–  gesprekken gevoerd met een flink aantal landeigenaren om te horen wat hun ervaringen zijn, waar zij tegenaan lopen, welke problemen zij ervaren en mogelijkheden/ oplossingen zij zien:
– een inventarisatie gemaakt van de ‘probleem’-landjes.
– uitvoerig overleg gevoerd met PWN en daar waar mogelijk de situatie ter plekke bekeken.
– na overleg met PWN oplossingen aangedragen voor verschillende landjeseigenaren.

In samenwerking met PWN wordt er gezocht naar oplossingen voor de langere termijn.

 

Let wel! Als bestuur denken wij mee en dragen wij oplossingen aan. Wij mogen echter GEEN eindbeslissingen nemen of toezeggingen doen. Dat mag alleen na goed overleg met PWN.

 

Oplossing voor de lange termijn
Achter de schermen vindt er dus regelmatig overleg plaats tussen het bestuur van de landjesvereniging en de individuele leden en tussen het bestuur en PWN.  We doen er alles aan om de leden die in de problemen zijn gekomen door het water zo goed mogelijk te helpen. Dit kost echter veel tijd en energie. En een kant-en-klare oplossing, hoe gewenst ook, is er op dit moment niet. Met PWN blijven we zoeken we naar oplossingen voor de langere termijn. Uiteraard staan we daarbij open voor uw adviezen en uw ideeën. Fijn als u deze met ons blijft delen. Met dank voor uw hulp en uw begrip!

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Deel dit bericht op sociale media

U kunt dit bericht via onderstaande knoppen delen op uw eigen sociale media om zo een breder bereik te creëeren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Recente nieuwsberichten