Het bestuur

Huidig bestuur

Het bestuur van Duinlandjesvereniging “De Noord” bestaat, zoals de statuten dat voorschrijven, uit zeven bestuursleden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Voorzitter

Peter Stam
2021 - heden

Voorzitter

De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen, is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten. Hij houdt toezicht op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten door de diverse organen genomen.

Secretaris

Erwin Glas
2014 - heden

(Algemeen bestuurslid van 2009 -2014)

Secretaris

De secretaris is belast met de gehele administratie van de vereniging, met uitzondering van de financiële administratie. Toezicht houden op en het voeren van de correspondentie, de centrale ledenadministratie, de notulen van de vergaderingen, de convocaties, de presentielijsten, het jaarverslag en het archief.

Penningmeester

Marcel Heddes
2019 - heden

Penningmeester

De penningmeester is belast met het zorgvuldig beheren van de geldmiddelen en verdere eigendommen van de vereniging en het voeren van de administratie hiervan. Het innen van de contributie en het verrichten van de betalingen. Het opmaken van het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid met de daarbij behorende balans en staat van baten en lasten.
Rob van der Schinkel

2013 – heden

Jack Koopman

2015 – heden

Cor Wijker

2023 – heden

Arie Wijker

2002 – heden

Historisch bestuur

Sinds de oprichting op 9 november 1984 is nauwkeurig bijhouden wie en wanneer er in het bestuur hebben gezeten.

Voorzitters

Pieter Prins

1984 – 1990

Jan Liefting

1990 – 2000

Gerjan Zwaan

2000 – 2012

Ruurd-Jan Zwart

2012 – 2020

Secretaris

Gert de Jong

1984 – 1990

Albert-Jan Stam

1990 – 2014

Penningmeester

Yvonne Visser-Vreeswijk

1984 – 1994

Willem Prins

1994 – 2007

Arie Wijker

2007 – 2019

Historisch bestuur (overig)

Piet v.d. Schinkel

1984 – 1989

Arie Zwart

1984 – 1989

Jaap Stam

1984 – 1990

Cor de Jong

1984 – 1990

Antoon de Waard

1989 – 2011

Willem Prins

1990 – 1994

Gert de Jong

1990 – 1998

Piet Stam

1991 – 1998

Gerjan Zwaan

1994 – 2000

Chris Glas

1998 – 2009

Cees Verduin

2000 – 2015

Arie Wijker

2002 – 2007

Ruurd-Jan Zwart

2007 – 2012

Erwin Glas

2009 – 2014

Agnes van Sante

2011 – 2015

Peter de Wal

2013 – 2022

Duinlandjesvereniging de Noord

Heeft u vragen?
Bel ons gerust of maak gebruik van ons contactformulier.

06 –  28 42 75 66
072 – 506 33 52