Veelgestelde vragen

Zie hiervoor rubriek “Inschrijven”

Omdat elk landje verschillende afmetingen heeft, kan hier geen eenduidig antwoord op worden gegeven. Zie ook lidmaatschap en contributie.

De regels zijn nauwkeurig vast gelegd in het gebruikers – en huishoudelijkreglement. Beide zijn op website te downloaden.

Een lid van de vereniging is de gebruiker van het landje. Het PWN beheert het totale duingebied voor de eigenaar, de Provincie Noord-Holland. Het bestuur van Duinlandjesvereniging “De Noord” heeft het beheer over de duinlandjes.

In principe alles behalve wat is opgenomen in het gebruikersreglement.

Via de vereniging kunnen er zaden, pootaardappels, uien, sjalotten en meststoffen besteld worden. Van de vereniging krijg je bericht wat en wanneer er besteld kan worden. Hoe meer er besteld wordt via de vereniging hoe hoger de korting bij de leverancier.

Elke twee jaar in september organiseert de vereniging samen met het PWN de Zeedorpendag. Vele vrijwilligers van de duinlandjes zetten zich in deze dag. De opbrengst van de Zeedorpendag gaat naar het goede doel.

Duinlandjesvereniging de Noord

Heeft u vragen?
Bel ons gerust of maak gebruik van ons contactformulier.

06 –  28 42 75 66
072 – 506 33 52