AVVN & PWN

AVVN en de vereniging

AVVN is de landelijke organisatie voor hobbytuinders. Zij komen als geen ander op voor de belangen van hun leden: tuinverenigingen en bonden. Duinlandjesvereniging “De Noord” is aangesloten bij het AVVN. AVVN biedt rechtszekerheid en rust in woelige tijden. Oplossingen als de nood hoog is, maar ook preventief advies op momenten dat er geen vuiltje aan de lucht is. AVVN staat altijd voor haar leden klaar.

PWN en de vereniging

Het PWN is de beheerder van het Noord-Hollands duingebied voor de Provincie Noord-Holland. Duinlandjesvereniging “De Noord” huurt de duinlandjes van het PWN. De vereniging werkt zeer nauw samen met het PWN. De onderlinge verstandhouding is zeer goed te noemen. Door de Provincie Noord-Holland is destijds de beheercommissie in het leven geroepen als overleg orgaan. De beheercommissie, PWN en Duinlandjesvereniging, komen 2 keer per jaar samen voor overleg. In dit overleg komen diverse onderwerpen aan de orde, met name het beheer en behoud van het Zeedorpenlandschap. Met de boswachters van het PWN is regelmatig contact over diverse zaken die van belang zijn voor het zeedorpen- en duinlandschap.

Duinlandjesvereniging de Noord

Heeft u vragen?
Bel ons gerust of maak gebruik van ons contactformulier.

06 –  28 42 75 66
072 – 506 33 52