Over ons

Waarom onze duinlandjesvereniging?

Tijdens uw wandeling door de noord duinen zult u zich verbazen over de
aanwezigheid van grote aantallen kleine akkertjes en landjes. Dit
zeedorpenlandschap kwam vroeger ook voor bij vissersdorpen als
Scheveningen, Zandvoort en Wijk aan zee, maar is alleen bij Egmond in
min of meer oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Het zeedorpenlandschap bestaat naast de honderden aardappellandjes uit een aantal wat verder van het dorp gelegen grotere ontginningen. Deze werden tot het midden van de vorige eeuw gebruikt voor de wisselteelt van vetzaad en aardappelen, maar ook voor de bollenteelt. Enkele doen nu nog dienst als weiland voor paarden en geiten. De landschapselementen, het landgebruik en de veldnamen vormen een waardevol cultuurhistorisch geheel.

Maar ook de natuur heeft zich hier op een eigen manier ontwikkeld. De ontginningen, de betreding en de begrazing van geiten, paarden en koeien zorgden voor specifieke groeiplaatsen van de zogenaamde zeedorpenflora. De bijna 340 pachters van de landjes, verenigd in Duinlandjesvereniging “De Noord” vinden op hun landje een heerlijke vrijetijdsbesteding.

Maar het is ook de plek waar zij de sfeer van het oude vissersdorp Egmond nog levend houden. “De Noord” stelt zich ten doel om, in samenwerking met het PWN (beheerder sinds 1993), door middel van een gericht beheer het voortbestaan van het zeedorpenlandschap te verzekeren.

Onze geschiedenis

Op uw wandeling door de noorderduinen van Egmond zult u zich verbazen over de aanwezigheid van het grote aantal kleine akkertjes, landjes, in de duinvalleien.

Dit zeedorpenlandschap kwam vroeger ook voor bij vissersdorpen als Scheveningen, Zandvoort en Wijk aan zee, maar is alleen bij Egmond in min of meer oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Een korte beschrijving van het ontstaan en de belangrijkste onderdelen van deze negentiende-eeuwse ontginningen geven u inzicht in de cultuurhistorische waarde van het gebied.

Duinlandjesvereniging de Noord

Heeft u vragen?
Bel ons gerust of maak gebruik van ons contactformulier.

06 –  28 42 75 66
072 – 506 33 52