Ons bestuur
Het bestuur van Duinlandjesvereniging "De Noord" bestaat, zoals de statuten dat voorschrijven, uit zeven bestuursleden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

HUIDIG BESTUUR

Voorzitter

Ruurd-Jan Zwart

2012 - heden
De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen, is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten. Hij houdt toezicht op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten door de diverse organen genomen.

Secretaris

Erwin Glas

2014 - heden
De secretaris is belast met de gehele administratie van de vereniging, met uitzondering van de financiƫle administratie. Toezicht houden op en het voeren van de correspondentie, de centrale ledenadministratie, de notulen van de vergaderingen, de convocaties, de presentielijsten, het jaarverslag en het archief.

Penningmeester

Arie Wijker

2007 - heden
De penningmeester is belast met het zorgvuldig beheren van de geldmiddelen en verdere eigendommen van de vereniging en het voeren van de administratie hiervan. Het innen van de contributie en het verrichten van de betalingen. Het opmaken van het jaarverslag over het gevoerde financiƫle beleid met de daarbij behorende balans en staat van baten en lasten.

Rob van der Schinkel

2013 - heden

Jack Koopman

2015 - heden

Peter de Wal

2015 - heden

Marcel Heddes

2017 - heden

HISTORISCH BESTUUR

Sinds de oprichting op 9 november 1984 is nauwkeurig bijhouden wie en wanneer er in het bestuur hebben gezeten.
Voorzitters
Pieter Prins
1984 - 1990
Jan Liefting
1990 - 2000
Gerjan Zwaan
2000 - 2012
Secretaris
Gert de Jong
1984 - 1990
Albert-Jan Stam
1990 - 2014
Penningmeester
Yvonne Visser-Vreeswijk
1984 - 1994
Willem Prins
1994 - 2007

Piet v.d. Schinkel

1984 - 1989

Arie Zwart

1984 - 1989

Jaap Stam

1984 - 1990

Cor de Jong

1984 - 1990

Cor Zwart

1989 - 1989

Antoon de Waard

1989 - 2011

Willem Prins

1990 - 1994

Gert de Jong

1990 - 1998

Piet Stam

1991 - 1998

Gerjan Zwaan

1994 - 2000

Chris Glas

1998 - 2009

Cees Verduin

2000 - 2015

Arie Wijker

2002 - 2007

Ruurd-Jan Zwart

2007 - 2012

Erwin Glas

2009 - 2014

Agnes van Sante

2011 - 2015