AVVN & PWN
Als vereniging zijn wij aangesloten bij het AVVN en PWN
Meer informatie en redenen van aansluiting zijn hieronder beschreven
PWN
Het PWN is de beheerder van het Noord-Hollands duingebied voor de Provincie Noord-Holland. Duinlandjesvereniging “De Noord” huurt de duinlandjes van het PWN. De vereniging werkt zeer nauw samen met het PWN. De onderlinge verstandhouding is zeer goed te noemen. Door de Provincie Noord-Holland is destijds de beheercommissie in het leven geroepen als overleg orgaan. De beheercommissie, PWN en Duinlandjesvereniging, komen 2 keer per jaar samen voor overleg. In dit overleg komen diverse onderwerpen aan de orde, met name het beheer en behoud van het Zeedorpenlandschap. Met de boswachters van het PWN is regelmatig contact over diverse zaken die van belang zijn voor het zeedorpen- en duinlandschap.
AVVN
AVVN is de landelijke organisatie voor hobbytuinders. Zij komen als geen ander op voor de belangen van hun leden: tuinverenigingen en bonden. Duinlandjesvereniging “De Noord” is aangesloten bij het AVVN. AVVN biedt rechtszekerheid en rust in woelige tijden. Oplossingen als de nood hoog is, maar ook preventief advies op momenten dat er geen vuiltje aan de lucht is. AVVN staat altijd voor haar leden klaar.